ઊપડતાંને થપ્પડ મારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊપડતાંને થપ્પડ મારી

  • 1

    ઓચિંતી, એકદમ.