ઊબડું રહીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊબડું રહીને

  • 1

    વાકું વળીને; જખ મારીને; પોતાની મેળે જ ઠેકાણે આવીને-સમજીને; ગરજે.