ઊબડ સંક્રાંત વળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊબડ સંક્રાંત વળી જવી

  • 1

    બગડી જવું; ખરાબ કે પાયમાલ થવું.