ઊંબાડિયું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંબાડિયું મૂકવું

  • 1

    સળી કરવી; ઝઘડો જગવવો.