ઊંબી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊંબી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉંબી; ઘઉં, જવ ઇત્યાદિ ધાન્યનું ડૂંડું.