ઊભરો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભરો કાઢવો

  • 1

    મનની લાગણીને બહાર કાઢવી; મનમાં ઊભરાતી લાગણીને બહાર કહેવી.