ઊભરો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભરો ચડવો

  • 1

    ઊભરાવું (વસ્તુ કે લાગણી માટે).