ઊભરો ઠાલવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભરો ઠાલવવો

  • 1

    મનની લાગણીને બહાર કાઢવી; મનમાં ઊભરાતી લાગણીને બહાર કહેવી.