ઊભરો બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભરો બેસવો

  • 1

    ઊભરાતું અટકવું.

  • 2

    મનનો ઊભરો ઠંડો પડવો.