ઊભરો શમવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભરો શમવો

  • 1

    ઊભરાતું અટકવું.

  • 2

    મનનો ઊભરો ઠંડો પડવો.