ઊભી આબરૂએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભી આબરૂએ

  • 1

    આબરૂભેર; આબરૂ જોખમાયા વિના.