ઊભે પગે થઈ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભે પગે થઈ રહેવું

  • 1

    અધીરું, આતુર, ઊંચુંનીચું થવું.