ઊભું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભું રાખવું

  • 1

    ઊભું રહે એમ કરવું.

    જુઓ ઊભું રહેવું