ઊભું વરસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊભું વરસ

  • 1

    આખું વર્ષ.