ઊમરાની બહાર જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરાની બહાર જવું

  • 1

    ઉમરો ઓળંગવો; ઘર બહાર નીકળવું કે જવું.

  • 2

    મર્યાદા છોડવી.