ઊમરા ઠેકવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરા ઠેકવા

  • 1

    (વગર કામે) ઘેર ઘેર ભટકવું.