ઊમરો ઊઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો ઊઠવો

  • 1

    નિવઁશ થવું; નખોદ જવું.