ઊમરો ખોદી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો ખોદી નાખવો

  • 1

    લેણદારે ચાલુ તકાદો કરવો.