ઊમરો ઘસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો ઘસવો

  • 1

    વારંવાર કોઈને ઘેર જવું.