ઊમરો ઘસી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો ઘસી નાખવો

  • 1

    વારંવાર કોઈને ઘેર જવું.