ઊમરો મૂકી ડુંગરો પૂજવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો મૂકી ડુંગરો પૂજવો

  • 1

    ઘરનું-નજીકનું અવગણી દૂરનાને માન આપવું.