ઊમરો વાટી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરો વાટી નાખવો

  • 1

    ઊમરો ઘસી નાખવો.