ઊમરે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરે ચડવું

  • 1

    ઘરમાં પેસવું; (કોઈને) ઘેર જવું.