ઊમરે ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊમરે ચઢવું

  • 1

    ઘરમાં પેસવું; (કોઈને) ઘેર જવું.