ઊલકું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલકું પડવું

  • 1

    ખાલી બુમરાણથી નાસભાગ તથા ગભરાટ થવો, હો હા થઇ જવી.