ગુજરાતી

માં ઊલટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊલટ1ઊલટ2

ઊલટું1

વિશેષણ

 • 1

  ઊલટ; ઊંધું; અવળું.

 • 2

  વિરુદ્ધ; આડું.

 • 3

  સામું; વિપરીત.

ગુજરાતી

માં ઊલટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊલટ1ઊલટ2

ઊલટ2

વિશેષણ

 • 1

  ઊલટું; અવળું; પાછું.

 • 2

  સમાસમાં પૂર્વે આવતાં 'તે સામે જતું', 'સામેથી' અવો ભાવ બતાવે. (જેમ કે, ઊલટતપાસ).

ગુજરાતી

માં ઊલટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊલટ1ઊલટ2

ઊલટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હોંશ; ઉમંગ.