ઊલટટપાલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટટપાલે

  • 1

    વળતી ટપાલે.