ઊલટતપાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટતપાસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતિપક્ષી તરફની (સાક્ષીની) તપાસ.