ઊલટહુકમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટહુકમ

પુંલિંગ

  • 1

    હુકમ સામે હુકમ; 'કાઉંટર–મૅન્ડ'.