ઊલટાસૂલટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઊલટાસૂલટી

વિશેષણ

  • 1

    અવળાસવળી; ઊલટસૂલટ.

  • 2

    ઊંધુંચતું; આડુંઅવળું; તળે ઉપર એવું.