ગુજરાતી

માં ઊહકારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊહકારો1ઊંહકારો2

ઊહકારો1

પુંલિંગ

 • 1

  દીર્ઘ નિશ્વાસ; નિસાસો.

 • 2

  સાંભળું છું, ઠીક છે, સ્વીકારું છું, ઇત્યાદિ દર્શાવનારો ધ્વનિ.

 • 3

  ગર્વનો અને અનાદર કે તુચ્છકારનો ઉદ્ગાર.

ગુજરાતી

માં ઊહકારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઊહકારો1ઊંહકારો2

ઊંહકારો2

પુંલિંગ

 • 1

  ઊંહ એવો ઉદ્ગાર.