ઋગ્વેદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋગ્વેદી

વિશેષણ

  • 1

    ઋગ્વેદને જાણનારું.

  • 2

    ઋગ્વેદ ભણનાર બ્રાહ્મણોના કુળમાં જન્મેલું.

ઋગ્વેદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋગ્વેદી

પુંલિંગ

  • 1

    ઋગ્વેદી બ્રાહ્મણ.