ઋણભૃત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋણભૃત

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઋણવિદ્યુતથી ભરેલું.