ઋણવિદ્યુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋણવિદ્યુત

સ્ત્રીલિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ઋણ વીજળી.