ઋતુ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઋતુ બેસવી

  • 1

    મોસમ આવવી-શરૂ થવી.