ઍડ્વોકેટ જનરલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઍડ્વોકેટ જનરલ

પુંલિંગ

  • 1

    રાજ્યનો સૌથી વડો સરકારી વકીલ.