ગુજરાતી

માં એકૂકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકૂકું1એકેક2એકેકું3એક્કે4

એકૂકું1

વિશેષણ

 • 1

  +એકએક.

 • 2

  એક પછી એક.

મૂળ

જુઓ એકેકું

ગુજરાતી

માં એકૂકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકૂકું1એકેક2એકેકું3એક્કે4

એકેક2

વિશેષણ

 • 1

  એક એક.

 • 2

  છુટું; નોખું.

ગુજરાતી

માં એકૂકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકૂકું1એકેક2એકેકું3એક્કે4

એકેકું3

વિશેષણ

 • 1

  એકેક; એક પછી એક.

મૂળ

અકેક

ગુજરાતી

માં એકૂકુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકૂકું1એકેક2એકેકું3એક્કે4

એક્કે4

વિશેષણ

 • 1

  એક પણ.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એકી વખતે એક એમ; એક પછી એક કે દરેકને એક એમ.

મૂળ

એક+એક