એક્કેએક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એક્કેએક

વિશેષણ

  • 1

    દરેક; પ્રત્યેક.

  • 2

    સૌ.