એકકતાર થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકકતાર થવું

  • 1

    સીધી લીટીમાં ગોઠવાવું (કવાયત માટે).