એકચકવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકચકવે

અવ્યય

  • 1

    એકચક્રે; એક જ જણના હાથમાં બધી સત્તા રાખીને.

એકેચકવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકેચકવે

અવ્યય

  • 1

    એકચક્રે; એક જ જણના હાથમાં બધી સત્તા રાખીને.