ગુજરાતી

માં એકચકવેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકચકવે1એકેચકવે2

એકચકવે1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એકચક્રે; એક જ જણના હાથમાં બધી સત્તા રાખીને.

ગુજરાતી

માં એકચકવેની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: એકચકવે1એકેચકવે2

એકેચકવે2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    એકચક્રે; એક જ જણના હાથમાં બધી સત્તા રાખીને.