એકજાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકજાત

વિશેષણ

  • 1

    એક જ જાતનું–વર્ગનું; સરખું.