એકઠું મળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકઠું મળવું

  • 1

    સાથે બેસવું ઊઠવું કે મળવું; મેળ હોવો.