એકડા પર બગડો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડા પર બગડો કાઢવો

  • 1

    ભણવાનું કાંઈક શરૂ કરવું; કક્કો ઘૂંટતા થવું.