એકડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડો કરવો

  • 1

    એકડો લખવો કે કાઢવો.

  • 2

    સહી કે કબૂલાત કે ગોળ કરવો.