એકડો નીકળી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડો નીકળી જવો

  • 1

    ગણતરીમાં ન રહેવું; લેખામાં ન લેવાવું.