એકડો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડો પાડવો

  • 1

    એકડો કાઢવો.

  • 2

    સહી કરવી; સંમતિ આપવી.