એકડો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડો લેવો

  • 1

    સહી કે સંમતિ લેવી.