એકડે એક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકડે એક

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    શરૂનું સંખ્યાલેખન (૧ થી ૧૦૦ સુધીનું સામાન્ય રીતે); તે આંક.