એકતડાકે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકતડાકે

અવ્યય

  • 1

    એકે ઝપાટે; એકદમ.