એકતંબે ઊભું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

એકતંબે ઊભું રહેવું

  • 1

    સંપથી સાથ દઈને જૂથમાં રહેવું.